Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K lesnickým pracím od roku 2012

10/05/11
smf

Lesy ČR zahájily veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám na provádění lesnických prací od roku 2012.Zdroj: Lesy ČR

Lesy ČR zahájily veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám na provádění lesnických prací od roku 2012
 
Hradec Králové, 3. května 2011 – V zájmu otevřenosti při přípravě smluvních podmínek veřejné zakázky na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ od roku 2012 zahájily Lesy ČR veřejné připomínkové řízení a vyzývají tím zájemce, aby ke smluvním podmínkám, vztahujícím se k této zakázce, posílali své náměty a připomínky.
Pro zasílání námětů je od dnešního dne zřízena na titulní straně internetové prezentace podniku http://www.lesycr.cz nová sekce nazvaná „Tendry 2012 – veřejné připomínkové řízení.“ V této sekci jsou pro zájemce uvedeny potřebné informace a odkazy pro zasílání námětů a uvedena elektronická adresa, na kterou mohou zájemci posílat své náměty: tendry2012@lesycr.cz. Vzhledem k tomu, že základem pro tvorbu smlouvy pro období od roku 2012 je smlouva na rok 2011, obsahuje tato sekce i odkaz na vzorovou smlouvu na rok 2011, z které lze při námětech vycházet. Náměty je možné zasílat až do 18 května. Lesy ČR posoudí a vyhodnotí každý z obdržených námětů.
„Tendry na období od roku 2012 jsme vyhlásili 28. 4. 2011 zasláním oznámení o zakázce na tzv. centrální adresu a zveřejnili jsme kvalifikační dokumentaci této zakázky. V současné době připravujeme zadávací dokumentaci a smlouvu, která bude uzavírána s jednotlivými vítězi této zakázky. Právě při tvorbě smlouvy můžeme využít náměty odborné veřejnosti a věřím, že veřejné připomínkové řízení přispěje k optimalizaci smluvních podmínek,“ říká Svatopluk Sýkora, generální ředitel Lesů ČR. 
 
KONTAKT:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail:
Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Lesnictví, Zemědělství