Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU proti záboru zemědělské půdy

27/05/11
smf

Evropská komise tento týden předložila trojstranný plán na záchranu zemědělské půdy.

EU chce postupovat důrazněji proti záboru zemědělské půdy

 
Evropská komise tento týden předložila trojstranný plán na záchranu zemědělské půdy.
Brusel – Každý rok Evropa přijde díky postupující urbanizaci a výstavbě dopravní infrastruktury o zemědělskou půdu o rozloze větší než zabírá město Berlín.
Tento neudržitelný trend ohrožuje dostupnost úrodné půdy a zdrojů podzemní vody pro budoucí generace. Ve své nové zprávě, kterou zveřejnila Evropská komise v pondělí 23. května, byl doporučen trojstranný přístup, který by měl koncentrovat opatření v oblasti omezení záborů půdy, zmírnění jejich dopadu a kompenzace za ztrátu cenných půd. Mezi roky 1990 a 2000 se v EU denně díky zástavbě ztratilo minimálně 275 ha půdy, což odpovídá 1000 km2 za rok. Polovina z toho je trvale pokryta nepropustnou vrstvou budov, ulic nebo parkovišť. Zpráva uvedla, že sice došlo v posledním období k poklesu vývojového trendu na 252 ha za den, ale i tak je rozsah záboru půdy stále znepokojující.
 
Ve zprávě je navrhován tripartitní přístup k řešení tohoto problému:

  1. tam, kde není možné zabránit záboru půdy, zredukovat vzniklé škody náhradou tradičního asfaltu propustnými povrchy, 
  2. jako protiváhu ztrát půdy realizovat kompenzační opatření na jiném místě.  
Výsledky této zprávy budou využity při přípravě technického dokumentu Komise, na kterém v současné době pracují národní experti a který by měl být hotov na začátku příštího roku.  
EU will stärker gegen Bodenversiegelung vorgehen [2011-05-25], www.agrarheute.com

omezení záboru půdy díky lepšímu územnímu plánování,