Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace jen když se plní podmínky

15/05/11
smf

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12. května 2011.

Dotace jen když se plní podmínky
Jedním ze základních kritérií pro to, aby zemědělci mohli obdržet dotace, je hledisko, jak zacházejí s hospodářskými zvířaty. Ano, jde o tzv. pohodu zvířat neboli welfare. A to kontrolují inspektoři místně příslušných krajských veterinárních správ.
 
Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), který je administrátorem dotací, uzavřel se Státní veterinární správou ČR smlouvu o provádění kontrol. Na základě této smlouvy provádíme kontroly žadatelů o dotace, a to na místě. Prověřují se například podmínky chovu, jak je zajištěna přeprava zvířat, a jak se uskutečňují všechny chovatelské zákroky.
 
Ovšem i orgány státního veterinárního dozoru jsou pod kontrolou! SZIF se minimálně dvakrát ročně přesvědčuje, zda naše kontroly odpovídají ustanovením zakotveným ve smlouvě, to znamená, zda se kontroly konají zejména v souladu EU legislativou, zda je plněn plán kontrol, zda jsou v souladu s metodickými pokyny, organizačním řádem a samozřejmě s našimi veterinárními předpisy. A také zda jsou výsledky kontrol archivovány.
 
Lze potvrdit, že dosud je spolupráce SVS ČR a SZIF na velmi dobré úrovni, systém kontrol je funkční a zadavatel (SZIF) neshledal žádné pochybení ze strany veterinářů.
 
Spolupráce však přináší i prospěch Státní veterinární správě, neboť SZIF poskytuje podklady pro zpracování analýzy rizika, to znamená, že máme velmi dobrý přehled o zdravotním stavu chovaných hospodářských zvířat, a i o případných rizicích.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, zdroj: www.svscr.cz