Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace jen když se plní podmínky

15/05/11

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12. května 2011.

Dotace jen když se plní podmínky
Jedním ze základních kritérií pro to, aby zemědělci mohli obdržet dotace, je hledisko, jak zacházejí s hospodářskými zvířaty. Ano, jde o tzv. pohodu zvířat neboli welfare. A to kontrolují inspektoři místně příslušných krajských veterinárních správ.
 
Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), který je administrátorem dotací, uzavřel se Státní veterinární správou ČR smlouvu o provádění kontrol. Na základě této smlouvy provádíme kontroly žadatelů o dotace, a to na místě. Prověřují se například podmínky chovu, jak je zajištěna přeprava zvířat, a jak se uskutečňují všechny chovatelské zákroky.
 
Ovšem i orgány státního veterinárního dozoru jsou pod kontrolou! SZIF se minimálně dvakrát ročně přesvědčuje, zda naše kontroly odpovídají ustanovením zakotveným ve smlouvě, to znamená, zda se kontroly konají zejména v souladu EU legislativou, zda je plněn plán kontrol, zda jsou v souladu s metodickými pokyny, organizačním řádem a samozřejmě s našimi veterinárními předpisy. A také zda jsou výsledky kontrol archivovány.
 
Lze potvrdit, že dosud je spolupráce SVS ČR a SZIF na velmi dobré úrovni, systém kontrol je funkční a zadavatel (SZIF) neshledal žádné pochybení ze strany veterinářů.
 
Spolupráce však přináší i prospěch Státní veterinární správě, neboť SZIF poskytuje podklady pro zpracování analýzy rizika, to znamená, že máme velmi dobrý přehled o zdravotním stavu chovaných hospodářských zvířat, a i o případných rizicích.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, zdroj: www.svscr.cz