Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionální potravina a MLS Pardubického kraje 2011

23/03/11
smf

AGOVENKOV,o.p.s. ve spolupráci s Radou Pardubického kraje a krajským úřadem vyhlašuje soutěž „Regionální potravina Pardubického kraje“ a potravinářskou soutěž MLS "Pardubického kraje" pro rok 2011.

             
  

AGOVENKOV,o.p.s. ve spolupráci s Radou Pardubického kraje a krajským úřadem vyhlašuje na základě předloženého projektu soutěž „Regionální potravina Pardubického kraje“. Celostátní soutěž s názvem Regionální potravina vyhlásilo Ministerstvo zemědělství.  Dále AGOVENKOV,o.p.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem vyhlašuje potravinářskou soutěž MLS Pardubického kraje pro rok 2011.

 

Dole v  přílohách najdete :    1.  Přihlášku

                                             Přihláška je jednotná pro obě soutěže.
                                             Na přihlášce výrobku označte křížkem do  které soutěže výrobek přihlašujete.
                                           2. Zásady soutěže  MLS Pardubického kraje 2011
                                           3. Pokyny pro soutěžící
                                           4. Vyhlášení soutěže Regionální potravina
                                           3. Metodika soutěže Regionální potravina
                                          
           Ing.Vladimír Šabata, ředitel Agrovenkov o.p.s
                  mob. 731 471 711
 

 

Přihláška na Regionální potravinu a MLS 2011

 Zásady soutěže MLS Pardubického kraje 2011

 Pokyny pro soutěžící MlLS Pa kraje 2011

 Vyhlášení soutěže regionální potravina PA kraje 2011

 Metodika_RP_2011