Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Národní doplňkové platby k přímým podporám

17/11/10
smf

V souladu s Nařízením vlády č. 112/2008 Sb. byla stanovena výše sazby pro Národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 2010. Zdroj: SZIF

Národní doplňkové platby k přímým podporám

V souladu s Nařízením vlády č. 112/2008 Sb. byla stanovena výše sazby pro Národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 2010.
Na Top-Up budou poskytnuty platby v oblastech: platba na zemědělskou půdu, platba na chmel (decoupling), platba na přežvýkavce, platba na chov krav bez tržní produkce mléka, platba na chov ovcí a koz, platba na brambory pro výrobu škrobu. TOP-UP 2010

Sazba (Kč na jednotku)

Zemědělská půda
514,10 kč/ha
Chmel – decoupling
8 126,80 kč/ha
Přežvýkavci
1 310,10 kč/VDJ
Krávy bez tržní produkce mléka
2 119,60 Kč/VDJ
Ovce/kozy
1 000,00 Kč/VDJ
Brambory pro výrobu škrobu – decoupling
465,30 Kč/t
Brambory pro výrobu škrobu – coupling
1 631,20 Kč/t

Zdroj: www.szif.cz

 

Stanovení sazby Top-UP 2010