Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Konference Chov prasat 2011

24/10/10
smf

Konference Chov prasat 2011 – 3. 11. 2010 v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy.

Konference Chov prasat 2011

 
Svaz chovatelů prasat
spolu se společností MEVET, výhradním distributorem výrobků firmy Merial
pořádají konferenci pro chovatele prasat a jejich veterinární lékaře
 
3. 11. 2010 v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy
 
zváni jsou nejen členové Svazu chovatelů prasat,
ale všichni chovatelé a jejich veterinární lékaři
 
Vložné je symbolické, registrace je z technických důvodů nutná.
 
Seminář se bude zabývat otázkami chovu prasat v kontextu komplexní zemědělské produkce a otázkou managementu zdraví stáda jako zdroje snižování nákladů. Účast a přednášky přislíbili renomovaní odborníci z Česka i zahraničí.
 
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 22.10.2010 na adresu:
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
U Topíren 2
170 41 Praha 7
 
Přihlášku naleznete na www.schpcm.cz/dispatch.asp?ID=94
 
Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.
Faktura na zaplacený poplatek bude vydávána při prezenci.
Případné dotazy na /fax: 220 875 832

M: 739 494 022; e-mail: tomy.jirasek@seznam.cz (MEVET)
 
Odborní garanti: Ing. Jan Stibal (SCHP)
                          MVDr. Tomáš Jirásek (MEVET)

M: 607 667 331 e-mail: stibal@schpcm.cz (SCHP) nebo