Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpravodaj venkova

08/09/10
smf

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV a NS MAS) – 8/2010.

 

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV a NS MAS) – 8/2010

V 8. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:
– Srpnové záplavy postihly v Libereckém kraji 79 obcí, Spolek i Síť chtějí pomoci
– Téma: Na Zemi živitelce se prezentovaly regiony z celé země. Ministerstvo zemědělství ocenilo nejlépe fungující místní akční skupiny.
– Aktuální stav programů podpory venkova na semináři SPOV: Nutnost šetřit v řízení, ale podporovat rozvoj
– Měli bychom se zaměřit na to, jaký bude venkov po roce 2013. Rozhovor s Petrem Kulíškem, organizátorem národní konference VENKOV 2010
– Pracovní skupina LEADER vyzývá MAS ke kontrole bodování projektů za vytvoření pracovních míst
– Dotační programy: Pomoc pro zaplavené obce od MMR i ze Zelené úsporám
Zdroj: www.spov.org