Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vítězové soutěže Regionální potravina Pardubický kraj 2010

19/08/10
smf

Vítězové soutěže Regionální potravina Pardubický kraj 2010

 

 

Vítězové soutěže Regionální potravina Pardubický kraj 2010

Kategorie Výrobce Název soutěžního výrobku
1) mléko a mléčné výrobky Miltra B s. r. o. ARTUŠ – přírodní salámový polotvrdý sýr 40%
2) pekařské a cukrářské Pavel Janoš Pardubický perník- sada
    výrobky     
3) masné výrobky Řeznictví- uzenářství Francouz s. r. o. Radní rolka
4) alkoholické  SISKA s. r. o. Dědečkovo tajemství
   a nealkoholické výrobky    
   ( s výjimkou vína )    
5) ovoce a zelenina Ing. Miloslav Kulhavý Květák
  Zelenina Šnakov