Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odborná komise – Regionální potravina Pardubického kraje 2010

04/08/10
smf

Odborná komise Regionální potravina Pardubického kraje 2010.

 
 
 
Odborná komise
Regionální potravina Pardubického kraje
2010
 
 1.  Ing.Václav Kroutil, Pardubický kraj
 2.  Mgr. Kateřina Popová, MZe Praha
 3.  Ing. Alexandra Adámková, Potravinářská komora ČR
 4.  MVDr. Dagmar Píšová, Státní veterinární zpráva ČR
 5.  Ing. Oldřich Žďárský, Agrární komora ČR
 6.  Ing. Jiří Petrášek, Státní zemědělská a potravinářská inspekce ČR
 7.  Doc. Ing. Libor Červenka,PhD., Univerzita Pardubice
 8.  Ing. Věra Stránská, Střední průmyslová škola potravinářská  
   Pardubice
 9.  Ing. Ema Baboráková, Střední škola potravinářská Smiřice.
10. Marie Škaroupková, Střední odborná škola a Střední odborné 
      učiliště Polička
11. Ing. Karol Kaluš, Kostelecké uzeniny,a.s.
 
 
                                                                                 Václav Koblížek
                                                                           předseda správní rady