Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro MAS

16/08/10
smf

Na základě návštěv hodnotících komisí v sídlech MAS bychom Vás rádi upozornili na povinnost označit sídlo MAS prvky povinné publicity. Zdroj: SZIF

Na základě návštěv hodnotících komisí v sídlech MAS bychom Vás rádi upozornili na povinnost označit sídlo MAS prvky povinné publicity. Celý článek najdete Z D E

Zdroj: www.SZIF.cz