Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

GM kukuřice navzdory zákazu

17/08/10
smf

V Německu bude zaoráno kolem 2000 ha geneticky modifikované kukuřice.

GM kukuřice navzdory zákazu

I přes zákaz pěstování byla letos v Německu vyseta geneticky modifikovaná kukuřice. Osivo nakoupili zemědělci v Meklenbursku-Předním Pomořansku, Bádensku-Virtembersku, Dolním Sasku, Bavorsku a Braniborsku. Úřady nyní zjišťují zemědělce, kteří porušili zákaz a hrozí jim zaorání těchto ploch. Podle tiskové agentury Agra-Europe by se mělo jednat zhruba o 2000 ha.
Top Agrar, 2010, č. 7, s. 37