Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Tři země zajišťují Evropě cukr

11/06/10
smf

Největší výměra ploch byla v uplynulém roce oseta cukrovkou v Německu, nejvíce cukru však vyprodukovala Francie díky vyšším hektarovým výnosům.

Tři země zajišťují Evropě cukr

Největší výměra ploch byla v uplynulém roce oseta cukrovkou v Německu, nejvíce cukru však vyprodukovala Francie díky vyšším hektarovým výnosům.
L P D – V evropském odvětví produkce cukru v uplynulém roce dále probíhal krutý proces přizpůsobování se podmínkám GATT. Pěstování cukrovky se stále výrazněji koncentruje do oblastí příznivějších pro její pěstování, mnoho zemědělců tak bylo z této činnosti vyřazeno.
 
Německo stejně jako dřív hraje v řadách evropských producentů cukru „první housle“. S 380 000 hektary byla v této zemi obhospodařována čtvrtina celkové výměry cukrovky v rámci EU. Druhou pozici v řepné kampani 2009/10obsadila Francie s 345 000 hektary cukrovky. Třetím největším pěstitelem cukrovky v EU bylo v uplynulém roce  Polsko se 191 000 hektary ploch. Přes stotisícovou hranici se dostala již jen Velká Británie (101 000 ha), všechny ostatní země EU se na celkové výměře osevních ploch cukrovky podílely méně významně. Páté místo na žebříčku evropských producentů cukru obsadilo Nizozemsko se 73 000 hektary osetými cukrovkou.
 Co do množství vyrobeného cukru však Evropě dominovala Francie s produkcí 4,244 mil. tun. Na výrobu tohoto množství potřebovala pouze 4,469 mil. tun cukrovky. Příčinou je vyšší výtěžek cukru na hektar. Francouzští zemědělci dokáží vyprodukovat 13,0 t cukru na hektar, němečtí výrazně méně – pouze 11,2 t. Nejvyššího výtěžku z hektaru – 13,6 t cukru -dosáhli nizozemští pěstitelé. Celkem bylo v průběhu hospodářského roku 2009/10 v EU vyprodukováno 17,5 mil. tun cukru, což představovalo 14% zvýšení oproti roku předchozímu. Disponibilní kvótové množství 13,3 mil. tun tak bylo významně překročeno. Sice byla část přebytku exportována nebo zpracována na bioetanol a v chemickém průmyslu, ale i přesto by měl zůstat převis, který bude muset být v příštím hospodářském roce promítnut do kvóty. Již hospodářský rok 2009/10 byl zatížen převisem ve výši 400 000 tun ze starých zásob.
     Kromě toho by se měl v letošním roce díky dohodě o volném obchodu zvýšit importní tlak. Dočasně se sice postará o ulehčení situace objemný export díky dobrým světovým cenám, zatímco na druhé straně bezcelní importní kontingent dosud prakticky nebyl využit.
    Na produkci cukru v Německu se podstatnou měrou podílí spolková země Dolní Sasko. S více než 100 000 hektary se zde pěstuje více než jedna čtvrtina celkové výměry cukrovky. Dolnosaská sklizeň cukrovky představuje s 250 mil. tun 2,6 procent světové produkce cukru připadající pouze na sotva dvě procenta světové výměry osevních ploch (5,3 mil. ha).
 
Drei Länder sorgen für Europas Zucker
Pozn. Sm. : cukrovka v ČR se pěstuje na 46,5 tis. ha zemědělské půdy