Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rakousko musí šetřit

18/06/10
smf

Na redukci deficitu státního rozpočtu Rakouska by se mělo spolupodílet ministerstvo zemědělství částkou 100 mil. €. Zdroj: Agronavigator

Rakousko musí šetřit
      Na redukci deficitu státního rozpočtu Rakouska by se mělo spolupodílet ministerstvo zemědělství částkou 100 mil. €.
Více než 100 mil. € z celkového rozpočtu ve výši 2,9 mld. € by mělo v průběhu letošního roku uspořit rakouské ministerstvo zemědělství se sídlem ve Vídni z důvodu snahy o snížení výrazného deficitu státního rozpočtu. Jak se budou finanční prostředky krátit a jak budou zemědělci tímto opatřením konkrétně postiženi se zatím jedná. Na kofinancovaných platbách ze druhého pilíře SZP EU jsou rakouští zemědělci závislí tak jako žádná jiná země EU.
     Německo naproti tomu agrární rozpočet pro rok 2010 zvýšilo o téměř 10 %, především došlo ke zvýšení finančních prostředků na program výroby mléka z luk a pastvin.
 
DLG-Mitteilungen, 2010, č. 6, s. 6