Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka do Čelákovic

08/06/10
smf

Pozvánka na Odborný seminář a výstavu vzorků hlíz velmi raných odrůd brambor, který se koná dne 16. června 2010 v kulturním domě v Čelákovicích.

Ústřední bramborářský svaz České republiky
 
Vás zve na
 
Odborný seminář a výstavu vzorků hlíz velmi raných odrůd brambor,
 
který se koná dne 16. června 2010 v kulturním domě v Čelákovicích
Program:
8,30 –   9,00        Prezence
9,00 – 12,00
                      1.   Zahájení
                            Ing. M. Chlan, předseda  ÚBS ČR
2.      Vystoupení ředitelky odboru rostlinných komodit MZe ČR
Ing. E. Divišové
 3.   Pěstování brambor aktuálně
Ing. P. Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
4        Plochy sadby brambor přihlášené v roce 2010 k uznávacímu řízení
Ing. L. Šantrůček, ÚKZÚZ Brno
5.      Dosavadní vývoj cen konzumních brambor v roce 2010
                            Ing. M. Čížek, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
6.   Nově registrované odrůdy brambor
Ing. V. Čermák, ÚKZÚZ Brno
                      7 Průběžné výsledky pokusů u  velmi raných odrůd brambor na   
     zkušebně ÚKZÚZ v Přerově nad Labem
Ing. V. Čermák, ÚKZÚZ Brno
8.  Diskuse
                      9.   Závěr
 
V kulturním domě se budou prezentovat firmy dodávající potřeby pro pěstování brambor
 
12,00 – 13,00      Oběd
13,00 – 15,00      Prohlídka státních odrůdových pokusů velmi raných odrůd brambor
                            (dynamika nárůstu hlíz) a vegetačních zkoušek brambor za účasti odborníků  
                            ÚKZÚZ. Prohlídka se uskuteční na odrůdové zkušebně ÚKZÚZ v Přerově
                            nad Labem
 
 
 
 
Organizační pokyny:
Účastnický poplatek stanovený dohodou bude vybírán na místě a činí 300,- Kč (včetně DPH)
Bližší informace Vám poskytneme na adrese:
                             Ústřední bramborářský svaz ČR, Dobrovského 2366,
                             580 01 Havlíčkův Brod
                             Tel., fax: 569 426 314, E-mail: ubscr@hbnet.cz

Zařazeno v Semináře, Zemědělství