Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z jednání vlády

01/06/10
smf

Na dnešním jednání vlády se diskutovalo o materiálu s názvem „Opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy“. Zdroj: MŽP

Informace z jednání vlády
Na dnešním jednání vlády se diskutovalo o materiálu s názvem „Opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy“. Výsledkem diskuse je zadání úkolu pro Ministerstvo životního prostředí, které má ve spolupráci s dalšími subjekty tripartity začít pracovat na tom, aby ekologická legislativa byla postavena tak, aby přinášela efekty pro životní prostředí, nadmíru nezatěžovala podnikatele a nevytvářela přílišnou administrativní zátěž.
Vláda se usnesla na tom, že některé povinnosti nad rámec požadavků EU jsou v České republice v pořádku – jde například o oblast ochrany vod – evropská legislativa nevyžaduje čističky odpadních vod v obcích pod 2000 ekvivalentních obyvatel, ale v ČR je většinou všichni chtějí, podobně jako téměř všichni chtějí mít pitnou vodu z vodovodu.
Podle přijatého usnesení bude vytvořena meziresortní komise za účasti zástupců Rady hospodářské a sociální dohody, která bude nad materiály pracovat.
 
Tisková zpráva: 31.05.2010

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR