Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

07/06/10
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator.cz

Vyhláška č. 168/2010 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=j364m2-0O241-4S51676&typ=1&val=101762
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb.
Chov dojnic v ekologickém zemědělství-hlavní problémy a jejich příčiny
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=j363m8-3O020-2S38348&typ=1&val=101658
Seminář pořádaný Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO se koná 22. 6. 2010 od 9 h v Humpolci.
Ministr Šebesta představil Vizi českého zemědělství po roce 2010
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=j363m6-3O693-8S39120&typ=1&val=101604
Vizi českého zemědělství po roce 2010 vytvořila Skupina pro strategické otázky v zemědělství.
Drogeriemarkt ke zprávě o výskytu pesticidů v biopotravinách
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=j363m1-3O946-2S55922&typ=1&val=101465
Vyjádření společnosti dm.
Graficky ztvárněné povinnosti při manipulaci s hnojem
Situace na českém mléčném biotrhu.
Atraktantní látka EbC plus aplikace suspenze hlístic by v budoucnu mohla představovat alternativu k chemické ochraně proti bázlivci kukuřičnému.
Příjem žádostí na výše uvedená opatření proběhne v termínu od 14. 6. 2010 do 30. 6. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
Výsledky testu Fassisi-Schnelltest PIDia má chovatel k dispozici během deseti minut.
Hlízy brambor napadených houbou Colletotrichum coccodes často vykazují stříbřitě lesklé skvrny podobné jako u stříbřitosti slupky.
Vědci z různých států přinášejí zprávy o tom, že parazit koček Toxoplasma gondii může i u prasat vyvolat klinické symptomy typické pro onemocnění toxoplasmózu.
Postřik reflexním filmem z mikročástic zlepšuje kvalitu jablek
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=j362m0-0O851-0S30810&typ=1&val=101149
Postřikování jabloní filmy, které obsahují mikroskopické minerální částice, může zlepšit barvu ovoce a zvýšit jeho hmotnost.
Přehled pokynů, aktuálně vydaných Ministerstvem zemědělství.
Rozbor českého bio trhu vycházející z Cenového BIOmonitoru agentury Green marketing.
Kontrolované ekologické zemědělství dnes na Ukrajině provozuje téměř 150 podniků na 240 000 ha certifikované půdy.
DON: Dekontaminace a detoxikace živočišných krmiv a účinnost mikrobiální biodegradace
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=j361m5-2O535-0S32740&typ=1&val=101014
Deoxynivalenol (DON) jako hlavní představitel trichotecen. Přehledová práce zaměřená na strategie jeho snižování.
Analýza.
Čeští biofarmáři loni vyprodukovali 24 milionů litrů biomléka
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=j361m1-9O250-6S78514&typ=1&val=100921
Výsledky šetření na českých ekologických farmách, které proběhlo v rámci veřejné zakázky Ministerstva zemědělství České republiky a jež realizoval Spolek poradců v ekologickém zemědělství.  
Ocenění v soutěži o Zlatý pohár Víno & Destiláty.
Biomléko obsahuje prokazatelně více bioaktivních látek
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=j360m7-3O797-8S50700&typ=1&val=100794
Výsledky šetření Výzkumného ústavu mlékárenského.
Výsledky šetření.
Jednoduchý, ale revoluční model nakupování.
Podpora pro 6 krajiných prvků:  mez, skupinu dřevin, solitérní dřeviny, stromořadí, terasu a travnatou údolnici.
Od září 2010 se mění některé technické charakteristiky zdrojů impulsů pro elektrické oplocení.