Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Průplav Dunaj-Odra-Labe

28/05/10
smf

Návrh na způsob územní ochrany koridoru byl schválen. Zdroj: MMR

Průplav Dunaj-Odra-Labe

Návrh na způsob územní ochrany koridoru byl schválen.
Možnost prověřování účelnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe pokračuje. Vláda ČR schválila návrh MMR, který se týká způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe (dále jen D-O-L). Území bude nadále chráněno formou územní rezervy v územněplánovacích dokumentacích, a to do doby dalšího rozhodnutí Vlády ČR v této věci.
Vymezení plochy územní rezervy zajišťuje ochranu území pro prověření možností jeho budoucího využití. Toto opatření neumožňuje povolit záměr, který má být prověřován. Plocha územní rezervy nemění stávající stav území, ale naopak ho chrání před změnami zásadního charakteru (§ 36 odst. 1 stavebního zákona). Ochrana dosavadního stavu území nemůže vyvolat negativní vliv na životní prostředí ani na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Prověření možností využití plochy územní rezervy pro umístění určitého záměru může následně vést k návrhu na změnu územní rezervy na zastavitelnou plochu (§ 2 odst. 1 písm. j stavebního zákona) nebo jiné realizovatelné využití území, ale může také vést k vypuštění územní rezervy z územněplánovací dokumentace. To se děje při aktualizaci nebo změně územněplánovací dokumentace.
Vláda ČR vzhledem k uvedené charakteristice územní rezervy a na základě doposud uplatňované územní ochrany koridoru průplavního spojení D-O-L rozhodla, že je nezbytné zachovávat a zajišťovat vymezování územních rezerv v územněplánovacích dokumentacích, a to až do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu.
Zdroj: MMR ČR

Více o průplavu Dunaj-Odra-Labe  najdete Z D E

Zařazeno v Informace z ČR, Venkov