Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mlékárenství v Polsku

06/05/10
smf

S produkcí 12 – 12,5 mil. t mléka ročně zaujímá Polsko v EU 6. místo.  Zdroj: Agronavigator

Mlékárenství v Polsku

S produkcí 12 – 12,5 mil. t mléka ročně zaujímá Polsko v EU 6. místo. Snižuje se spotřeba mléka, mění se kapacita i struktura mlékáren.
Mlékárenství v Polsku od přistoupení k EU v r. 2004 vykazuje značnou stabilitu. Podle šetření z r. 2009 se stav dojnic snížil o 6 %. Přitom však došlo ke snížení počtu farem, z počtu kolem 1 mil. v určité době na dnešních asi 550 000. Soukromí farmáři vytvářejí asi 95 % produkce, právní osoby zbylých 5 %. Průměrně lze počítat s 10 dojnicemi na farmu.
Produkce mléka stoupala ročně průměrně o 15 % (4 714 kg v r. 2008). Následoval však pokles, s nímž je třeba počítat i v r. 2010. S produkcí 12 – 12,5 mil. t mléka ročně zaujímá Polsko v EU 6. místo po Německu, Francii, Velké Británii, Nizozemí a Itálii.
Počet mlékáren se po přistoupení k EU v období 2004-2008 snížil o 55 podniků, tj. ca o 20 % na 210. To vedlo k vyšší efektivnosti zbývajících podniků.
Spotřeba mléka se v Polsku, stejně jako v jiných evropských zemích snížila (ze 193 l v r. 2000 na 182 v r. 2008, a mezitím v r. 2005 173 l). Mění se kapacita i struktura mlékáren (se zaměřením na náročnější produkty, např. sýry). V období 2005 – 2008 vzrostla výroba sýrů z 838 500 na 980 300 t (o 17 %). U jogurtů došlo ke zvýšení o 50 % (na 368,7 mil. l). U mlék, sušených mlék a másla dochází v různé míře k poklesu.
V Polsku existují svazy zpracovatelů mléka, což jsou svazy družstev, soukromých mlékáren a mlékárenská komora. K hlavním zahraničním společnostem zastoupeným v polském mlékárenství patří Arla, Bel, Danone, Hochland, Lactalis, Nutricia a Zott.
Agrární export je důležitou součástí polského zahraničního obchodu. Podíl mlékárenských produktů na exportu meziročně stoupá, v současnosti je jejich export na třetím místě za masnými výrobky a ovocem zeleninou. Export mlékárenských výrobků (11,3 mld. EUR) převyšuje import ca 1,5 mld. EUR. Export (v r. 2008 19 % mléka dodaného ke zpracování) i import mlékárenských výrobků po přistoupení k EU vzrostl. V r. 2009 došlo v důsledku celosvětově obtížné hospodářské situace k poklesu zahraničního obchodu.
Export je z 80 % realizován do zemí EU (r. 2008 a 1. pol. 2009), import ze zemí EU z 81 % (v r. 2008) 89,3 % (v r. 2009).

Dtsch. Milchwirtschaft, 61, 2010, č. 1, s. 10-11