Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Veřejná diskuze o budoucí zemědělské politice v EU

20/04/10
smf

Evropská komise zve k veřejné diskuzi o budoucí zemědělské politice v EU. Zdroj: www.europa.eu  

Evropská komise zve k veřejné diskuzi o budoucí zemědělské politice v EU

Na současnou i budoucí situaci zemědělské politiky v EU mohou ode dneška až do konce června 2010 reagovat všichni občané států Evropské Unie prostřednictvím příspěvků do veřejné diskuze. Tu dnes otevřel na internetových stránkách (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate) evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş. Výsledky veřejné diskuze budou představeny v červenci 2010 na konferenci uspořádané Evropskou komisí.
Komise doufá, že získá zajímavé podněty, jež obohatí nové sdělení o SZP po roce 2013, které by mělo být předloženo koncem roku 2010. Struktura veřejné diskuse vychází ze čtyř hlavních témat:
  • Proč potřebujeme společnou evropskou zemědělskou politiku?
  • Jaké úkoly společnost přisuzuje zemědělství ve všech jeho rozmanitých podobách?
  • Proč je třeba SZP reformovat a jak docílit toho, aby naplnila očekávání společnosti?
  • Jaké nástroje jsou třeba pro budoucí SZP?
Ve svém projevu před zemědělským výborem (COMAGRI) Evropského parlamentu komisař Cioloș nadnesl kromě těchto zásadních témat i řadu podrobnějších otázek, které se týkaly problémů se zásobováním potravinami v Evropě a ve světě, zaměstnanosti ve venkovských oblastech, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, změny klimatu, výkyvů cen, srozumitelnosti podpor pro občany, rovnováhy v potravinovém řetězci a konkurenceschopnosti evropského zemědělství.
Odkazy:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (od 17 hodin dnes večer)
SZP (Společná zemědělská politika) byla od svého vzniku vždy přispůsobována tak, aby mohla reagovat na problémy své doby. V posledních letech byly provedeny významné reformy se společným cílem: modernizovat celé odvětví a zvýšit jeho orientaci na trh. Vyhlášení strategie „Evropa 2020" nabídlo nové možnosti. SZP bude moci lépe přispívat k rozvoji inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu a reagovat na problémy naší společnosti, především v oblasti ekonomických, sociálních, environmentálních, klimatických a technických otázek. SZP musí rovněž více zohledňovat rozmanitost a bohatství zemědělství dvaceti sedmi členských států EU.
„Společná zemědělská politika není jen záležitostí odborníků. Je to politika patřící všem Evropanům. Evropským občanům musíme naslouchat. Musíme věnovat čas tomu, abychom ode všech aktérů společnosti získali jejich názory a očekávání," uvedl komisař Cioloş. „Reakce a úvahy čekám nejen od zemědělců, ale i od sdružení na ochranu životního prostředí, spotřebitelů a dobrých životních podmínek zvířat. Diskuze musí být co nejširší. Ze společné zemědělské politiky těží celá společnost, a to díky potravinářství, správě území a ochrany životního prostředí. Je proto přirozené, že občané mají právo a prostor se k této politice vyjádřit," dodal.
Diskuze, která byla nyní zahájena, je věnována budoucím cílům SZP v rámci nové strategie „Evropa 2020". Diskuze o jejích nástrojích bude následovat později.