Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novinky v zákoně o správě daní a poplatků od 1. 1. 2010

02/04/10

Novinky v zákoně o správě daní a poplatků od 1. 1. 2010

Novinky v zákoně o správě daní a poplatků od 1. 1. 2010  
4.3.2010 , Ing. Pavel Běhounek
Od 1. 1. 2010 se zlepšuje postavení daňových poplatníků v daňovém řízení, je reagováno i na rozhodnutí Ústavního soudu týkajícího se lhůty pro doměření daně (princip 3+0, a nikoli 3+1) a výslovně se zakotvuje uplatnění principu 3+0.
Novela č. 304/2008 Sb.
Novelou č. 304/2008 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2010 k těmto změnám:
 • § 62 odst. 1 – ustanovení řešící evidenci daně správcem daně doplněno v návaznosti na novou úpravou účetnictví státu od 1. 1. 2010.
Novela č. 41/2009 Sb.
Novelou č. 41/2009 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2010 k těmto změnám:
 • § 24 odst. 5 písm. b) a c) – legislativně-technické změny v úpravě prolomení mlčenlivosti správce daně vyvolané novým trestním zákoníkem uplatňovaným od 1. 1. 2010.
Novela č. 218/2009 Sb.
Novelou č. 218/2009 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2010 k těmto změnám:
§ 17 odst. 5 – lhůta pro fiktivní doručení byla zkrácena na lhůtu 10denní (do 31. 12. 2009 byla 15denní).
Novela č. 304/2009 Sb.
Novelou č. 304/2009 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2010 k těmto změnám:
 • § 25 odst. 2 – ukládání pokuty za porušení mlčenlivosti;
 • § 32 odst. 3 – rozhodnutí správce daně musí od 1. 1. 2010 obsahovat odůvodnění upravené tímto ustanovením;
 • § 46 odst. 7 – odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru vydanému po daňové kontrole má od 1. 1. 2010 odkladný účinek;
 • § 47 odst. 1 – tříletá lhůty pro doměření daně jednoznačně stanovena – nikoli na systém 3+1 rok, ale 3 roky + 0;
 • § 72 – úprava zástavního práva.
Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 304/2008 Sb. s účinností od  1. 1. 2010:
 • § 62 odst. 1
Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 41/2009 Sb. s účinností od  1. 1. 2010:
 • § 24 odst. 5 písm. b), c), e)
Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 218/2009 Sb. s účinností od  1. 1. 2010:
 • § 17 odst. 5
Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 304/2009 Sb. s účinností od  1. 1. 2010:
 • § 25 odst. 2
 • § 32 odst. 3
 • § 44
 • § 46 odst. 7
 • § 47 odst. 1
 • § 60 odst. 3
 • § 72
Aktuální znění zákonů po celý rok Vám zajistí služba Daňové předpisy aktuálně.