Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení Komise (EU) č. 360/2010

30/04/10
smf

Nařízení Komise (EU) č. 360/2010. Zdroj: EUR-LEX

Nařízení Komise (EU) č. 360/2010 ze dne 27. dubna 2010, kterým se mění přílohy IV a VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky