Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Krize a konkurenceschopnost

08/04/10
smf

Prezentace Ing. Jaroslava Humpála z ÚZEI, v níž je přehledně shrnuta situace českého zemědělství v rámci EU.

Krize a konkurenceschopnost

Prezentace Ing. Jaroslava Humpála z ÚZEI, v níž je přehledně shrnuta situace českého zemědělství v rámci EU, predikce vývoje světových cen komodit a pravděpodobná budoucí podoba Společné zemědělské politiky EU po roce 2013.