Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro MAS

16/04/10
smf

Nejčastější dotazy ze společných školení zástupců MAS a pracovníků RO SZIF.

   Na webových stránkách SZIF byly zveřejněny prezentace a nejčastější dotazy ze společných školení zástupců MAS a pracovníků RO SZIF, která proběhla na úrovni jednotlivých regionů v termínu 17. 3. – 1. 4. 2010. Jedná se o prezentace pracovníků oddělení metodiky osy 4 PRV, odboru kontrol projektových opatření rozvoje venkova CP SZIF, odborníků přednášejících veřejnou podporu a prezentaci NS MAS ČR.
Téměř na všech školeních byla účast vyšší než původně plánovaná, nejvíce posluchačů se sešlo v Kostelci nad Orlicí. V Ústí nad Labem převažovali mezi zúčastněnými kolegové z RO SZIF, naopak v Brně tvořili největší podíl zástupci místních akčních skupin.
Velmi nás těší hojná účast jak z řad zástupců MAS, tak i RO SZIF. Doufáme, že setkání byla prospěšná pro všechny zúčastněné strany a že se nám podařilo zahájit další fázi společné spolupráce MAS a SZIF při rozvoji českého venkova a že obdobná spolupráce na partnerské úrovni bude nadále pokračovat.