Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace Lesů ČR,s.p.

27/04/10
smf

I v roce 2010 budou Lesy ČR věnovat patřičnou pozornost boji s kůrovcem.  Zdroj: Lesy ČR, s.p.

 
Lesy ČR kůrovcové nebezpečí nepodcení ani letos
    I v roce 2010 budou Lesy ČR věnovat patřičnou pozornost boji s kůrovcem. Počasí o uplynulém víkendu využili kůrovci v nižších polohách k začátku letové aktivity – takzvanému rojení. V horských oblastech rojení proběhne o několik dnů později, a proto Lesy ČR v daných lokalitách intenzivně dokončují přípravy odchytových zařízení.
 „V loňském roce se nám dobrá příprava vyplatila. Na žádné z našich organizačních jednotek nedošlo kvůli kůrovcům k těžbě nad plánovaný objem. Boj s kůrovcem nás loni stál 150 milionů korun, takto vynaložené prostředky se více než vyplatily,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.
V rámci ochrany lesa před kůrovcem se využilo klasických a osvědčených metod integrované ochrany lesa. Během roku lesníci prováděli další důležitá opatření, například průběžné vyhledávání a asanaci kůrovcem napadených stromů. „Množství ochranných opatření v roce 2009 odpovídalo rekordní úrovni ohrožení porostů pro loňský rok, šlo o 486 500 lapáků a 77 500 lapačů. Uvedený počet odpovídá zhruba 90 % obranných opatření proti kůrovci rozmístěných v ČR v loňském roce. Toto vše nám pomohlo nejen hrozící rozsáhlé kalamitě zabránit, ale navíc podstatně, o zhruba 48 procent, snížit riziko pro letošní rok,“ uvádí dále Svatopluk Sýkora.
I při přibližně dvojnásobném navýšení obranných opatření přitom náklady na ochranu lesa u LČR nebyly vyšší než v roce 2008. „Je to způsobeno právě účinností obranných opatření a tím omezením nákladů na nutnou asanaci kůrovcového dříví v druhé polovině roku,“ doplňuje generální ředitel.
Tisíce lapáků
LČR i přes tento pokles neusínají na vavřínech a v letošním roce opět plánují odpovídající počty obranných opatření. „Náklady na ochranu proti kůrovcům nebudeme omezovat. Předpokládáme, že dobrá příprava na jaře ve skutečnosti opět úspory přinese,“ zdůrazňuje Svatopluk Sýkora. V loňském roce se zpracovalo celkem 655 000 metrů krychlových kůrovcového dříví. Letos podnik plánuje dostat se pod 500 000 metrů krychlových. Obdobný objem pro srovnání avizuje lapáků a lapačů na letošní rok také Správa Národního parku Šumava.
Včasné odstranění padlých stromů
Podmínkou úspěšnosti je i odstranění napadených stromů před počátkem rojení. „Celou zimu jsme průběžně vyhledávali a ve spolupráci s dodavateli odstraňovali stromy napadené kůrovci v loňském roce. Do konce letošního března jsme tak asanovali celkem 30 000 metrů krychlových kůrovcem napadených stromů. Což je polovina loňského objemu,“ vysvětluje výrobně-technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.
Co bude dál?
Nedávný postupný vzestup teplot a tání sněhu posílilo obranyschopnost stromů. To však neznamená, že by se stromy dokázaly ubránit samy. Důsledná příprava obrany je proto nutná. Rojení letos začalo 23. dubna, což je obvyklá doba, kdy kůrovci – lýkožrouti v nižších polohách začínají létat a napadat další stromy. K jejich odchytu je již připraveno okolo 100 000 lapáků a rozmísťují se lapače, do kterých se těsně před rojením rozmístí feromonové odparníky.
Les pomoc potřebuje
Po začátku rojení ihned začneme vyhodnocovat odchyty a v případě potřeby budeme počty obranných opatření dále navyšovat. Současně budeme vyhledávat eventuální nově napadené stromy, aby kůrovec pokud možno nedokončil vývoj. Tento postup zajistí další zlepšení situace a umožní věnovat se zlepšování stavu porostů jejich výchovou i do budoucna, jak nám ukládají zásady trvale udržitelného hospodaření dle systému PEFC. Jeho zásady LČR mají již téměř sedm let za své,“ uzavírá vedoucí odboru lesního hospodářství Lesů ČR Ladislav Půlpán.
V Hradci Králové, 26. dubna 2010
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
  • Kůrovci (na smrku lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout menší a lýkožrout lesklý) jsou brouci o velikosti 1,5 – 4,5 mm žijící v lýku. Všechny druhy jsou přirozenou součástí ekosystému; cílem obrany proto není je vyhubit, ale udržovat v bezeškodném množství – tzv. základním stavu.
  • Lapák je položený kmen, zpravidla přikrytý větvemi, určený k odchytu kůrovců. Kácí se obvykle na pokraji porostu v místě asanovaných stromů (tzv. kůrovcových ohnisek). Kůrovce nezahubí, ale odchytává. Proto se musí pečlivě pozorovat a včas zlikvidovat.
  • Lapač je past určená k odchytu kůrovců za pomoci umělého feromonu, který láká samičky i samce brouka. Feromonové odparníky se musí vyměňovat přibližně po osmi týdnech, tj. třikrát za sezónu. Lapače se instalují na volnou plochu 10 až 20 metrů od smrkového porostu.
    Lesy ČR jsou držitelem osvědčení o účasti v systému trvale udržitelného hospodaření PEFC. Jedním z požadavků PEFC je i obrana proti škůdcům, mezi které kůrovci patří.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
tiskový mluvčí LČR
Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz