Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Chrudimi

24/03/10
smf

S E M I N Á Ř o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Chrudimi. 

Zemědělský svaz České republiky,územní organizace Chrudim
                                                     Zemědělský svaz Pardubice                                                                                                                                                       
                                                     
pořádají
 
 
S E M I N Á Ř
 
 
o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
seminář je vhodný pro bezpečnostní pracovníky, předsedy, ředitele, soukromě hospodařící rolníky, řídící pracovníky zpracovatelských organizací a další pracovníky. Po ukončení semináře účastníci obdrží   
O S V Ě D Č E N Í  o   absolvování školení k zajištění bezpečnosti   a ochrany zdraví při práci od Ing. Drásalové.   
 
Seminář se uskuteční
 
ve  středu   31. 3. 2010   od 9,45 hod.
    v  zasedací místnosti budovy Ministerstva zemědělství, zemědělská agentura 
Chrudim, Poděbradova 909 ve 3. poschodí
 
 
P r o g r a m :
 
                      BOZP – předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 Přednášející : ing. Drásalová Naděžda, poradce v oblasti pracovně právních vztahů se zaměřením na BOZP
                                                                                    
         
Předpokládané ukončení semináře ve 12,30 hod.    
                  
                   Vložné na seminář :
                                      200,00 Kč   pro členy ZSČR,ÚO Chrudim, ZS Pardubice
                                      300,00 Kč   pro ostatní účastníky
 
Počet účastníků není omezen.
Občerstvení v rámci vložného je zajištěno pro účastníky,kteří potvrdí účast telefonicky nebo faxem   na číslo 469 622 725,
e-mailem : zem.svaz@chrudim.cz  do   29.3.2010. 
 

Zařazeno v Aktuality, Semináře, ZS ČR