Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ceny pohonných hmot pro rok 2009 a 2010

12/02/10
smf

Při výpočtu základu daně z příjmů za rok 2009 u podnikatelů lze použít ceny pohonných hmot stanovené vyhláškou ministerstva práce určenou pro zaměstnance. Zdroj. www.du.cz  

Ceny pohonných hmot pro rok 2009 a 2010  

Při výpočtu základu daně z příjmů za rok 2009 u podnikatelů lze použít ceny pohonných hmot stanovené vyhláškou ministerstva práce určenou pro zaměstnance.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 byl změněn § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 zákona o daních z příjmů. Změna se dotkla cen využitelných u poplatníků, kteří pro svou činnost využijí vlastní vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku nebo vozidlo vypůjčené. Ministerstvo financí již nevydává průměrnou cenu pohonných hmot pro podnikatele formou pokynu řady D. Došlo ke sjednocení cen pro podnikatele s cenami vyhlášenými pro zaměstnance, kteří používají svoje vozidlo pro účely zaměstnavatele. Poplatníci mohou postupovat podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.
Průměrná cena pohonných hmot stanovená vyhláškou MPSV č. 451/2008 Sb. pro rok 2009 činí:
benzin automobilový
91 oktanů
26,30 Kč
benzin automobilový
95 oktanů
26,80 Kč
benzin automobilový
98 oktanů
29,00 Kč
motorová nafta
28,50 Kč
Uvedené ceny lze použít při výpočtu daňových výdajů v přiznání za rok 2009. Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu.
Sazba základní náhrady platná od 1.1.2009 je 3,90 Kč.
Průměrná cena pohonných hmot stanovená vyhláškou MPSV č. 462/20089 Sb. pro rok 2010 činí:
benzin automobilový
91 oktanů
28,50 Kč
benzin automobilový
95 oktanů
28,70 Kč
benzin automobilový
98 oktanů
30,70 Kč
motorová nafta
27,20 Kč
Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu.
Sazba základní náhrady platná od 1.1.2010 je 3,90 Kč.
zdroj: www.du.cz

Zařazeno v daně a účetnictví