Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ZSČR ke schváleným sazbám národních doplňkových plateb  pro rok 2009

06/11/09
smf

Stanovisko k tiskové zprávě Mze o schválení sazeb národních doplňkových plateb (TOP UP) pro rok 2009. Zdroj: www.zscr.cz   

Stanovisko k tiskové zprávě Mze o schválení sazeb národních doplňkových plateb (TOP UP) pro rok 2009
    Ministerstvo zemědělství zveřejnilo dne 3.11.t.r. na svých webových stranách tiskovou zprávu ke schváleným sazbám národních doplňkových plateb (TOP UP) pro rok 2009. Ve zprávě je m.j. uvedeno: „Celkem je na národní doplňkové platby pro letošní rok určena částka téměř 6,3 mld. Kč korun“. Ano, vzhledem k napjatému státnímu rozpočtu je na TOP UP určena částka 6 299 tis. Kč. Přístupová smlouva ale umožňuje doplatit k nízkým přímým platbám z EU až 7 mld. Kč z národních zdrojů. V této výši byla celková suma národních doplňkových plateb vyplacena i loni. Čeští zemědělci jsou tak letos v celkové částce kráceni o 10% – cca 0,7 mld. Kč. To se také promítá i do plateb na zemědělskou půdu – pokles z 1.341,- Kč /ha v roce 2008  na 1.184,– Kč/ha letos. Tento prostý fakt, dokládající letošní znevýhodnění českých zemědělců, tisková zpráva neuvádí.
    Dále tisková zpráva MZe sděluje, že „celková podpora v rámci obálky TOP UP pro přežvýkavce je letos o 6,1 procenta vyšší než v loňském roce – uvedl ministr“. Bohužel tomu tak není. Pro výpočet uvedeného procenta byla chybně vzata hodnota plných plateb na přežvýkavce stanovená pro rok 2008 ve výši 197 mil. EUR a pro rok 2009 ve výši 209 mil. EUR. Skutečná hodnota plateb stanovená pro ČR musí být snížena dle pravidel EU za krmné plochy a část plateb vyplácených přes zjednodušenou sazbu na plochu (SAPS). Zůstatek představuje letos ale jen 80 mil. EUR oproti 88 mil. EUR v roce 2008. Ve skutečnosti jsou tak letos platby na přežvýkavce oproti minulému roku o 8,8 % nižší. 

    Pod pojmem „přežvýkavci“ se zahrnují tři skupiny chovaných zvířat –  skot, pak krávy bez tržní produkce mléka a také ovce a kozy. Pro rozhodující skupinu přežvýkavců, včetně dojných krav, došlo ke snížení sazeb z 1 669,40 Kč/VDJ v loňském roce na 1 461,30 Kč/VDJ  letos (o – 208,10 Kč, tj. o – 12,5%).  Naopak došlo ke zvýhodnění krav bez tržní produkce mléka (KBTPM), na které byla platba zvýšena z  2 939,70 Kč/kus v loňském roce na 3 280,40 Kč/kus letos (o + 340,70 Kč, tj. o + 11,2%). A to ještě se na KBTPM vyplácí základní sazba 1 461,30 Kč/VDJ, celkem 4 741,70 Kč/VDJ. 

Zemědělský svaz konstatuje, že způsob kalkulace jednotlivých plateb nereaguje na současnou kritickou situaci v sektoru mléčného skotu.

V Praze dne 4.11.2009
Zemědělský svaz ČR
zdroj: www.zscr.cz, 4.11.2009

Zařazeno v Aktuality, Dotace, ZS ČR