Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vypořádání majetkových podílů

13/11/09
smf

Vláda 9.listopadu vyslovila neutrální stanovisko k senátnímu návrhu, který má umožnit prodloužení lhůty pro vypořádání majetkových podílů v předlistopadových zemědělských družstvech o pět let.autor: Přibík Oldřich , zdroj: www.agroweb.cz  , 10.11.2009

O prodloužení rozhodne sněmovna
Vláda 9.listopadu vyslovila neutrální stanovisko k senátnímu návrhu, který má umožnit prodloužení lhůty pro vypořádání majetkových podílů v předlistopadových zemědělských družstvech o pět let. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Rozhodnutí tak zůstane na Poslanecké sněmovně, kam nyní návrh zamíří. Lhůta by měla ve většině případů skončit letos, řada lidí se však svých podílů dosud nedomohla.
    "K senátnímu návrhu vláda připojila neutrální stanovisko, byť se domnívá, že prodlužovat promlčecí lhůtu těsně před jejím uplynutím není úplně v souladu s naším právem. Navíc to zavádí další skupinu oprávněných osob," uvedla Kovářová. Mnohem praktičtější by podle ní bylo, kdyby se oprávněné osoby obrátily na soud či se dohodly na prodloužení lhůty s dlužnými firmami.
Senátní návrh má o pět let prodloužit promlčecí lhůtu, ve které mohou oprávnění vlastníci požádat o vydání svého majetku. Tato lhůta měla původně skončit už v roce 1999, parlament ji ale prodloužil o deset let. Na to poukazovali kritici nového prodloužení z řad ČSSD. Podle nich byla dosavadní lhůta dostatečně dlouhá na to, aby všechny oprávněné subjekty měly čas své právo uplatnit.     Novela transformačního zákona, ležící dlouhodobě ve sněmovně, nařizuje právním nástupcům v minulosti zkrachovalých družstev vyplatit bývalým podílníkům finanční vypořádání a počítá s nulovou účastí státu. Některé zemědělské podniky by tak musely vyplatit i desítky milionů korun. Podle návrhu se počet oprávněných osob pohyboval kolem 100.000 a výše jejich nevypořádaných podílů činila zhruba deset miliard korun.
Nevyplacení restituenti, zejména lidé, kterým byl majetek v období kolektivizace odebrán proti jejich vůli na základě komunistických vyvlastňovacích zákonů, v minulosti opakovaně pohrozili žalobami u mezinárodních soudů na stát, který dosud nedokázal zajistit navrácení jejich majetku.
Jedinou nadějí pro osoby, které se zatím s nástupnickým zemědělským podnikem nedohodly, v případě, že k prodloužení lhůty nedojde, zůstává podle dřívějšího vyjádření ministerstva zemědělství podání soudní žaloby. Jinak lidé nárok na svůj majetek ztratí.
autor: Přibík Oldřich , zdroj: www.agroweb.cz ,  10.11.2009