Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

13/11/09
smf

Vylepšený Portál farmáře SZIF nabídne nové funkce. Autor: Vilém Frček ,vnější komunikace SZIF Zdroj: www.szif.cz
 

Vylepšený Portál farmáře SZIF nabídne nové funkce

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) již dříve spustil novou podobu svých webových stránek a proto nyní omladil i Portál farmáře SZIF. Žadatelé o dotace ocení nejen přehlednější a jednodušší grafickou podobu, ale hlavně nové funkce.

SZIF se neustále snaží, aby byla komunikace s úřadem pro žadatele o dotace co možná nejkomfortnější. Portál farmáře SZIF nyní graficky koresponduje s webovými stránkami SZIF a tak je pohyb a orientace v prostředí portálu daleko snazší.
 
Ke stávajícím funkcím Portálu farmáře SZIF, jako je kompletní přehled a stav podaných žádostí a souvisejících dokumentů, možnost změny identifikačních údajů, tvorba předtisků pro Jednotnou žádost a žádosti Agroenvironmentálních opatření nebo dokonce podání žádosti o dotace v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), přibude od pondělí 16. listopadu 2009 další.
 
Novou zásadní funkcí bude možnost podání Žádosti o proplacení v rámci PRV. Žádosti o proplacení podávají úspěšní žadatelé o dotaci z PRV po realizaci svého projektu. Pro farmáře to znamená méně byrokracie a úsporu času.
 
Portál farmáře byl také kompletně přepracován s ohledem na vyhlášku o přístupnosti webů státní správy č.64/2008 Sb. Vzhledem i funkčně je tedy ovladatelný i pro handicapované zaměstnance firem podnikajících v zemědělství.
 
Portál farmáře SZIF nyní využívá více než 8 500 registrovaných uživatelů.
 
Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) získá žadatel po vyplnění daného formuláře na podatelně Regionálních odborů SZIF, Centrály SZIF nebo na pracovištích Agentury pro zemědělství a venkov (AZV MZe).
 
 
Portál farmáře se skládá z Portálu farmáře SZIF a Portálu farmáře MZe. Přihlašovací údaje jsou pro zemědělce identické. Mezi oběma portály se lze přemisťovat jedním kliknutím. Každý portál nabízí jiné funkce a vzájemně se tak doplňují.   
Pro mlékárenské podniky Portál farmáře SZIF již delší dobu obsahuje možnost podívat se na plnění mléčných kvót.

Vilém Frček
vnější komunikace SZIF
zdroj: www.szif.cz, 11.11.2009

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF