Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výdaje vyšším procentem z příjmů

06/08/09
smf

Parlament schválil vyšší výdajové paušály pro fyzické osoby. Účinnosti novely schází podpis prezidenta a vydání ve Sbírce zákonů. Zdroje: www.du.cz , Verlag Dashöfer, 3.8.2009

Výdaje vyšším procentem z příjmů  
Parlament schválil vyšší výdajové paušály pro fyzické osoby. Účinnosti novely schází podpis prezidenta a vydání ve Sbírce zákonů.

Poplatníci-fyzické osoby s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti mohou uplatňovat výdaje procentem z příjmů nebo ve skutečné výši. Schválenou novelou zákona o daních z příjmů byly zvýšeny procentní částky, o které lze snížit příjmy za rok 2009. U živností řemeslných bylo procento zvýšeno z 60 % na 80 %, u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství zůstalo na úrovni 80 % a u ostatních příjmů podle § 7 bylo zvýšeno na 60 %.
Příklad 1
Poplatník-fyzická osoba s příjmy z jiné než řemeslné živnosti se rozhodne za rok 2009 uplatnit výdaje procentem z příjmů. V přiznání za rok 2008 uplatnil skutečné výdaje.
Přechodu na jiný způsob uplatňování výdajů předchází úpravy základu daně podle § 23 odst. 8 písm. b) bodu 2 zákona o daních z příjmů. To znamená, že podmínkou pro uplatnění 60% výdajů za rok 2009 je podání dodatečného přiznání za rok 2008, ve kterém provede následující úpravy:
  • Zvýší základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. Výjimkou jsou pohledávky, které jsou daňovým nákladem, např. za dlužníky v úpadku. Tituly pro tyto pohledávky jsou popsány v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů. Základ daně se nezvyšuje o poskytnuté zálohy.
  • Sníží základ daně o hodnotu závazků, které by při úhradě byly daňově účinným výdajem. Základ daně se nesnižuje o přijaté zálohy.
  • Zvýší základ daně o hodnotu nespotřebovaných zásob.
  • Zvýší základ daně o zůstatky vytvořených rezerv.

Zdroje: www.du.cz , Verlag Dashöfer, 3.8.2009