Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program rozvoje venkova

12/08/09

Zpravodajství z PRV – agregované z podsekcí.

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 3. srpna 2009 schváleno 171 Žádostí o dotaci v rámci 6. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 91.904.045,- Kč.
Zdroj: SZIF