Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pardubický kraj zvolí potřetí svůj mls

26/08/09
smf

Dobré jméno potravinářských výrobců má šířit soutěž Potravinářský výrobek Pardubického kraje. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Pardubický kraj zvolí potřetí svůj mls
Radní Václav Kroutil informoval o akci Mls Pardubického kraje, kde se budou prezentovat regionální výrobci,  redaktorku ČTK Lucii Jelínkovou. Foto: archiv Pk (20.8.2009)

Pardubice – Dobré jméno potravinářských výrobců má šířit soutěž Potravinářský výrobek Pardubického kraje. Značku „Mls Pardubického kraje“ udělí organizátoři nejkvalitnějšímu výrobku letos v září již potřetí, stane se tak při příležitosti 11. mezinárodní výstavy Koně v akci v sobotu 5. září na Pardubickém závodišti. Ocenění nejlepším předají hejtman Pardubického kraje Radko Martínek spolu se zástupci Krajského informačního střediska Agrovenkov, o. p. s.
Své produkty mohli výrobci, jako již tradičně, přihlásit v kategoriích mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, výrobky z medu a alkoholické nápoje. Jednou z podmínek soutěže je mimo jiné i to, že musí jít o produkt vyrobený stoprocentně na území kraje.
Udělenými certifikáty, který uděluje odborná komise, se z minulých dvou ročníků mohou pyšnit například Smékalovo pekařství z Vysokého Mýta vyrábějící skvělé koláčky, Choceňská mlékárna s oblíbeným jogurtem či výrobce salámu z Poličky. Spotřebitelská veřejnost ohodnotila na medailových příčkách například výrobky z pekárny Uhersko a také masné výrobky ze společnosti Toro Vysoké Mýto. „Soutěž, jejímž mottem je podpora potravinářských výrobků a výrobců z Pardubického kraje, od samého začátku vítám a také jsem měl možnost se organizačně podílet na uskutečnění minulých ročníků. Slouží totiž nejen k propagaci, ale také k povzbuzení podnikatelů v jejich aktivitách a prostřednictvím certifikovaných regionálních výrobků také k většímu pocitu sounáležitosti s místem, kde žijeme a pracujeme. Nelze opomenout i skutečnost, že je to i další možnost, jak pozvat návštěvníky do našeho kraje, kteří tak nemusí přijíždět jen za krásami přírody a historickými pamětihodnostmi, ale i za kulinářskými dobrotami,“ říká krajský radní Václav Kroutil, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.
 
autor: Ivan Hudeček, oddělení komunikace, zdroj: www.pardubickykraj.cz