Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace na povodňové domky

11/08/09
smf

Dotace na povodňové domky bude až jeden milion korun. Zdroj: www.mmr.cz
 

Dotace na povodňové domky bude až jeden milion korun

7.8.2009

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes dostalo od ministerstva financí souhlasné stanovisko k podprogramu Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou. O dotaci ve výši až 1 milion korun mohou žádat obce, které byly postižené povodněmi nebo jinou živelní pohromou a obce, které poskytnou nájemní bydlení osobám z postižených obcí.
Jestliže obec dokončí novostavbu bytového nebo rodinného domu do 6 měsíců od data vyhlášení krizového stavu nebo stavu ohrožení, může žádat o dotaci ve výši 1 000 000 Kč na jednu bytovou jednotku.
Těch, kteří nestihnou tuto lhůtu, se bude týkat dotace ve výši  600 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Ta je určena na novostavbu bytového nebo rodinného domu, nástavbu nebo přístavbu, pokud jimi vznikne nový nájemní byt. Vztahuje se i na změnu stavby, kterou vznikne nový nájemní byt z nebytových prostor.
„Tyto peníze mají pomoci lidem, kterým ničivá povodeň vzala bydlení. Dotace má posloužit zejména jako rychlé řešení jejich současné velmi tíživé situace,“ uvedl ministr Rostislav Vondruška.
Cílem dotace je urychlit výstavbu nájemního bydlení pro občany, kteří v důsledku živelních pohrom přišli o bydlení a nemohou řešit svou situaci jiným způsobem. Výzvu k podávání žádostí včetně podmínek a formulářů uveřejní ministerstvo hned poté, co finanční prostředky schválí vláda. Jednat o nich bude už 17. srpna. Formuláře se hned po schválení objeví na webových stránkách MMR ČR.
Zdroj: www.mmr.cz

Zařazeno v Dotace, Informace z ČR, Venkov