Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Daň na daňovém dokladu

13/08/09
smf

Společnost, i když není registrována k DPH, je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň, kterou uvede na daňovém dokladu. Zdroj: Česká daňová správa

Daň na daňovém dokladu  
Společnost, i když není registrována k DPH, je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň, kterou uvede na daňovém dokladu.

Obchodní společnosti byla z moci úřední zrušena registrace plátce daně z přidané hodnoty k datu 19. 6. 2007. Na základě poskytnutých výpisů z bankovních účtů společnosti byly zjištěny platby od různých společností. Správce daně si prostřednictvím dožádání zaslaných místně příslušným správcům daně vyžádal zaslání ověřených fotokopií dokladů vydaných touto společností, a to po datu 19. 6. 2007. Poté se daňový subjekt znovu zaregistroval až v únoru 2008. V období, kdy nebyl plátcem DPH, byla zjištěno hodnota uskutečněných zdanitelných plnění, kde stále vyčísloval DPH v celkové výši 7 938 832 Kč. Finanční úřad v daném případě postupoval podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. m) ZDPH, neboť společnost je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň, kterou uvede na daňovém dokladu. Společnosti byla opětovně zrušena registrace k DPH s účinností od 12. 5. 2009.
Zdroj: Česká daňová správa, 10.8.2009
 

Zařazeno v daně a účetnictví