Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Udržitelné zemědělství a zachování půdy

16/07/09
smf

Evropská komise financovala výzkumný projekt SoCo. Jako jeden z výstupů projektu jsou tzv. “Fact sheets” (informační listy). Celkem bylo vytvořeno 10 informačních listů. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Udržitelné zemědělství a zachování půdy
Přehled základních skutečností. Informace z výzkumného projektu SoCo – v češtině.
Evropská komise financovala výzkumný projekt SoCo. Jako jeden z výstupů projektu jsou tzv. “Fact sheets” (informační listy). Celkem bylo vytvořeno 10 informačních listů*, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
 
Úvod:
    půdu
 
Procesy degradace půdy:
Systémy a praktiky šetrného obdělávání půdy:
 
*) Všechny informační listy jsou ve formátu pdf.