Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Návrh SZIF na výplatu dotací SAPS

07/07/09
smf

Návrh SZIF: výplata 70% zálohy na SAPS již od poloviny října. Zdroj: www.szif.cz
 

Návrh SZIF: výplata 70% zálohy na SAPS již od poloviny října

04.07.2009
Ministerstvo zemědělství zvažuje možnosti výplaty záloh na SAPS v roce 2009. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na tuto iniciativu pružně zareagoval a zahájil přípravu administrace výplat záloh žádostí SAPS.

Ministerstvo zemědělství zvažuje možnosti výplaty záloh na SAPS v roce 2009. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na tuto iniciativu pružně zareagoval a zahájil přípravu administrace výplat záloh žádostí SAPS. Vycházíme z toho, že SAPS (Single area payment scheme – systém jednotné platby na plochu) je zcela rozhodující podpora pro zemědělce, cestou této plošné dotace se dostává každoročně do zemědělství rozhodující množství finančních prostředků.
Žadatelům budou podle návrhu SZIF vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace po dokončení kontrol způsobilosti tak, aby výplaty záloh ve výši do 70% celkové přiznané částky probíhaly již po 16. říjnu 2009 (tedyv nejbližším možném povoleném termínu výplat) a to s tím, že doplatek 30% bude proveden v řádném termínu výplat SAPS, tj. po 1. prosinci 2009.
Je samozřejmé, že toto rozhodnutí se zákonitě odrazí v očekávaném pořadí vydávání rozhodnutí v roce 2009. Uspíšení výplat SAPS bude mít za důsledek změny v dosud zemědělskou veřejností akceptovaném harmonogramu, s tím, že prioritou je uspokojení maximálního počtu žadatelů u největšího opatření co do objemu dotací. Z kapacitních důvodů není možné aplikovat dosavadní harmonogram. Z toho důvodu se uvažuje o změně harmonogramu vydávání rozhodnutí podpor pod IACS v roce 2009.
SZIF předložil MZe ke schválení harmonogramy na rok 2009 ve 2 variantách. MZe v současné době připravuje rozhodnutí o tom, která varianta bude použita. Následně budou žadatelé o zvoleném postupu informováni.
 
 JUDr. Vladimí Voráček, mluvčí SZIF, zdroj: www.szif.cz