Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K výplatě platby SAPS

16/07/09
smf

Jednotná platba na plochu (SAPS) sice bude zemědělcům vyplácena ve dvou platbách, rozhodnutí ale bude Státní zemědělský intervenční fond vydávat jediné. Zdroj: www.szif.cz
 

Jednotná platba na plochu (SAPS) sice bude zemědělcům vyplácena ve dvou platbách, rozhodnutí ale bude Státní zemědělský intervenční fond vydávat jediné

Žadatelům o nejrozšířenější plošnou podporu (SAPS) budou v letošním roce vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace po dokončení kontrol způsobilosti a stanovení sazby SAPS tak, aby výplaty záloh ve výši do 70% celkové přiznané částky probíhaly již po 16. říjnu 2009 s tím, že doplatek 30% bude proveden v řádném termínu výplat SAPS, tj. po 1. prosinci 2009.
Zvolené řešení umožňuje Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) postupovat tak, že zhruba od 10.10.2009 bude vydávat jedno jediné rozhodnutí, na jehož základě budou konkrétnímu žadateli provedeny 2 platby, tj. výplata záloh po 16.10., a následný doplatek automaticky po 1.12.2009. Tímto způsobem nedojde k řádovému nárůstu agendy v množství vydaných rozhodnutí na jednotlivých Regionálních odborech SZIF.

Do konce roku dojde k vydání cca 41 900 rozhodnutí v rámci opatření SAPS, top-up a LFA v celkové výši cca 19,250 mld. Kč., tj. o cca 13 300 vydaných rozhodnutí více a o cca 4,4 mld. Kč více než v roce 2008.
Zdroj: www.szif.cz, 15.07.2009