Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K výplatám dotací

10/07/09
smf

Změna harmonogramu vydávání rozhodnutí v roce 2009/2010 – předpokládáme vyplacení o 4,5 mld Kč více do konce roku 2009. Zdroj: www.szif.cz
 

Změna harmonogramu vydávání rozhodnutí v roce 2009/2010 – předpokládáme vyplacení o 4,5 mld Kč více do konce roku 2009

09.07.2009
Státní zemědělský intervenční fond zahájil přípravu administrace výplat záloh žádostí SAPS, které bude vyplácet v nejbližším možném povoleném termínu výplat. Žadatelům budou vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace po dokončení kontrol způsobilosti tak, aby výplaty záloh ve výši do 70% celkové přiznané částky probíhaly již po 16. říjnu 2009 s tím, že zbývajících 30% bude vyplaceno v řádném termínu výplat SAPS, tj. po 1. prosinci 2009.

 

V zájmu co možná nejrychlejšího zahájení vydávání rozhodnutí, je třeba zajistit stanovení sazeb SAPS a top-up pro rok 2009 v nejkratších možných termínech. Samotné vydávání rozhodnutí dle předpokladu SZIF bude moci začít cca 1 týden po stanovení sazby. Výplaty finančních prostředků budou následovat po nabytí právní moci vydaných rozhodnutí a obdržení finančních prostředků z MZe.
Zvolené řešení umožňuje SZIF postupovat tak, že bude vydávat jediné rozhodnutí, na jehož základě budou prováděny 2 platby, tj. výplata záloh po 16.10. a následný doplatek po 1.12.2009, a to již zcela automaticky.. Tímto způsobem nedojde k řádovému nárůstu agendy v množství vydaných rozhodnutí na jednotlivých Regionálních odborech SZIF.
Schválená varianta změny harmonogramů administrace přímých plateb naplňuje dva základní cíle:
–       zahájit vydávání rozhodnutí u všech tří podpor (SAPS, top-up, LFA) již v roce 2009
–       maximalizovat výši prostředků, která se prostřednictvím SZIF dostane k českým zemědělcům ještě v letošním roce
Po zahájení vydávání rozhodnutí SAPS bude následovat od zhruba 18.11.2009 vydávání rozhodnutí top-up a nejpozději od 8.12.2009 vydávání rozhodnutí LFA.
Tato varianta předpokládá, že do konce roku dojde k vyplacení o cca 4,4 mld. Kč více než v roce 2008. Umožní tedy vyplacení výrazně většího počtu žádostí a i objemu finančních prostředků, než by připouštěl harmonogram předcházející.
 
JUDr. Vladimír   V o r á č e k
vedoucí oddělení vnější komunikace