Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Začíná soutěž STAROSTA ROKU

05/06/09
smf

Záměrem soutěže o cenu Starosta roku je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí do 2 000 obyvatel. Zdroj: Karlovarský kraj

               Začíná soutěž STAROSTA ROKU

Máte-li pocit, že starosta či starostka Vaší obce odvádějí dobrou práci a chcete jim vyjádřit svou podporu, přihlaste je do soutěže Poštovní spořitelna STAROSTA ROKU, jejíž první ročník právě nyní vyhlásila Nadace VIA a Poštovní spořitelna.
Záměrem soutěže o cenu Starosta roku je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí do 2 000 obyvatel.

Vyplněnou přihlášku do soutěže musí podepsat nejméně 20 občanů trvale nebo přechodně žijících v dané obci a přihláška musí být odeslána nebo osobně doručena do Nadace VIA nejpozději do 3. září 2009.

Nominace posoudí odborná hodnotící komise, která na základě bodového hodnocení vybere 5 kandidátů postupujících do 2. kola. Ve 2. kole členové komise navštíví všechny kandidáty, aby se na místě seznámili s jejich prací a s fungováním obce. Následně komise vybere vítězného starostu nebo starostku, který získá titul Starosta roku a pro svou obec finanční prémii ve výši 100 000 korun. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v listopadu tohoto roku.

Ideální kandidát na cenu STAROSTA ROKU musí být v době nominace ve funkci starosty obce do 2 000 obyvatel, přičemž nezáleží na tom, jak dlouho úřad zastává.Měl by se starat o ekonomický, kulturní a společenský rozvoj obce a vycházet vstříc zájmům místních spolků a občanů. Také by měl například otevřeně komunikovat s občany, zapojovat je do rozhodování o veřejných záležitostech a podrobně informovat o rozhodnutích zastupitelstva.

Přihlášku do soutěže najdete na www.nadacevia.cz a na www.postovnisporitelna.cz nebo můžete kontaktovat manažerku projektu Kateřinu Bláhovou, e-mail: katerina.blahova@nadacevia.cz, tel. 233 113 370, 732 405 492, nebo osobně po předchozí dohodě v sídle Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1.