Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Ústí nad Orlicí

09/06/09
smf

Pozvánka na seminář na téma „ Nemocenské a důchodové pojištění v praxi, vedení evidence a vyplňování tiskopisů“. Zdroj: ZS Ústí nad Orlicí 

Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
 
 
 
Pozvánka na seminář na téma
 
 
„ Nemocenské a důchodové pojištění v praxi,
vedení evidence a vyplňování tiskopisů“,
 
 
který se koná
 
ve středu 1. července 2009 od 9,00 hodin
v malé zasedací místnosti budovy AZV Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, číslo dveří 214
 
 
Program semináře:
 
8,30- 9,00 hodin prezence
 
od 9,00 hodin
 
Ø      vedení evidenčních listů důchodového pojištění po 1.1.2009 a příklady
     jejich vyplňování
Ø      vyplňování tiskopisů „Příloh“ k žádostem o dávky nemocenského pojištění
Ø      zákon 187/2006 Sb. – vyloučené doby, rozhodné období
Ø      náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
Ø      krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 
ukončení obědem
 
vložné: 500,- Kč vč. 19% DPH, splatné u prezence
přednášející: p. Marie Krmíčková, vedoucí odboru kontroly OSSZ Ústí nad Orlicí
 
___________________________________________________________________________
Návratka seminář nem. a důch. poj. – oznamte nejpozději do 26. června 2009
Poštou: Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, faxem nebo telefonem: 465 524 214, mailem: agr.kom@wo.cz
 
Firma: _______________________________________________________________
 
Jména účastníků: _______________________________________________________
 
v__________________________                  podpis:____________________________ 
 

Zařazeno v AK ČR, Aktuality, Semináře