Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

04/06/09
smf

Informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Nařízení Komise (ES) č. 437/2009 o otevření a správě dovozní celní kvóty Společenství pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm Zrušuje nařízení Komise (ES) č. 558/2007.
Nařízení Komise (ES) č. 438/2009 o otevření a správě dovozních celních kvót Společenství pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen. Zrušuje nařízení Komise (ES) č. 659/2007.

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF