Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělci mají starosti, bojí se o úrodu

20/05/09
smf

Zemědělci mají problém se suchým a teplým jarním počasím. Zdroj: Denik.cz, 18.05.2009

Zemědělci mají starosti, bojí se o úrodu
Zemědělci mají problém se suchým a teplým jarním počasím. Škody jdou, kvůli nedostatečnému vzcházení osiva, u jařin do sta tisíců korun. „Porosty jsou řídké a déšť už nepomůže,“ vysvětluje ředitel Agrární komory ve Svitavách Josef Gracias.
Nejhůře jsou na tom jařiny a mák na Litomyšlsku a Jevíčsku. „Úroda bude oproti předcházejícím letům nižší zhruba o jednu třetinu,“ odhaduje Josef Gracias.
O moc lépe na tom však nejsou ani pícniny. „Porosty jsou řídké a kvalita zatím špatná,“ dodává ředitel agrární komory. Tvrdí, že to má negativní vliv na živočišnou výrobu. Škody, které rolníkům způsobilo jarní počasí, pojišťovny neuhradí. „Zemědělci sice jsou pojištění, ale pojistka se nevztahuje na počasí,“ uzavírá ředitel Josef Gracias.

Zdroj: Denik.cz, 18.05.2009