Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Ústí nad Orlicí

16/05/09
smf

Pozvánka na seminář na téma „AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ZAMĚSTNAVATELE V ROCE 2009“. Zdroj: ZS ČR

Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
 
Pozvánka na seminář na téma
 
„AKTUÁLNÍ  PRACOVNĚPRÁVNÍ  PŘEDPISY
 PRO  ZAMĚSTNAVATELE V ROCE 2009“,
 
který se koná
 
v úterý 2. června 2009 od 9,00 hodin
v zasedací místnosti budovy ZA Mze Ústí nad Orlicí, číslo dveří 214
 
program:
8,30- 9,00 hodin prezence
od 9,00 hodin
·         Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba (změna od 1. 1. 2009), doba určitá a jiná ujednání, jmenování do vedoucích pracovních pozic, možnost odvolání vedoucích zaměstnanců.
·         Agenturní zaměstnávání.
·         Změny pracovního poměru, vč. převedení na jinou práci, vyslání na pracovní cestu.
·         Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody, porušení povinností (neboli „pracovní kázně“), odstupné, hromadné propouštění, neplatnost, přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele.
·         Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, řešení práce na zavolanou.
·         Osobní agenda – osobní spis, potvrzení o zaměstnání, nakládání s osobními daty, ochrana soukromí na pracovišti.
·         Pracovní doba, její rozvržení, nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu, práce přesčas a další.
·         Odměňování za práci.
·         Překážky v práci, vč. náhrady mzdy při pracovní neschopnosti.
·         Dovolená.
·         Péče o zaměstnance, včetně odborného rozvoje.
·         Odpovědnost za škodu.
12, 00 oběd
od 12, 40 odpovědi na obsáhlejší otázky, diskuse
I v průběhu dopoledního bloku je možné vznášet dotazy k projednávané problematice.
Přednášející: JUDr. Bořivoj Šubrt, specialista PPV
Vložné: 1 000,- Kč vč. 19% DPH
__________________________________________________________________________________________
Návratka PPV- oznamte nejpozději do 22.května 2009
Poštou: Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, faxem nebo telefonem: 465 524 214, mailem: agr.kom@wo.cz
 
Firma: _______________________________________________________________
 
Jména účastníků: _______________________________________________________
 
v__________________________                    
 

Zařazeno v Aktuality, Semináře, ZS ČR