Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přímé platby mohou být už od října

28/05/09
smf

Ministři nejdříve schválili 1,02 miliardy eur na širokopásmový internet a posílení investic na podporu venkova ve II.pilíři SZP z tzv. „Barrosova balíčku“.Ing. Michal Pospíšil, zahraniční tajemník ASZ ČR . Zdroj: www.asz.cz
 

Z Rady ministrů zemědělství: přímé platby mohou být už od října

Před budovou Rady ministrů demonstrovali zemědělci z celé řady států Evropy. Bouchaly petardy, bylo zablokováno hlavní náměstí Schuman mezi bruselskými úřady. Zemědělce s traktory hlídali po zuby vyzbrojení těžkooděnci. Úředníci chodili do budovy Rady postranním vchodem. Takovou atmosféru Evropy hned na své první zemědělské Radě zažil nový ministr zemědělství Jakub Šebesta.
Důvod demonstrace je jasný: tíživá situace na trhu s mlékem. Znějí projevy s požadavkem na pevnou výkupní cenu mléka a další řešení…
Do jednacího sálu se však atmosféra z ulice nepřenesla. Ministři nejdříve schválili 1,02 miliardy eur na širokopásmový internet a posílení investic na podporu venkova ve II.pilíři SZP z tzv. „Barrosova balíčku“. Pak projednali téma zjednodušování Společné Zemědělské Politiky.
Francouzský ministr, Michel Barnier společně s německou ministryní a rakouským ministrem předložili návrh řešení situace na trhu s mlékem. Konstatovali, že současný systém regulace trhu s mlékem selhal a požadovali zavést „mechanismy okamžité reakce“. I když byli podpoření téměř všemi delegacemi, komisařka M.F.Boelová přistoupila pouze na dva návrhy. Prodloužit intervenční nákupy pro máslo, sušené mléko a sýry i po 15. srpnu a navrhla přispět k vylepšení cash-flow zemědělců dřívějším vyplácením záloh na přímé platby ve výši 70%. Záleží nyní na členských státech, jak se rozhodnou.
Členské státy tak mohou začít s výplatou již 16.října místo 1.prosince. Ostatní požadavky členských států komisařka odmítla. Argumentovala tím, že se pokles farmářských cen zastavil, i když na nízké úrovni a lze pozorovat mírné zlepšení. Navíc, celková produkce mléka v Evropě poklesla o 0,5% i když kvóta pro výrobu mléka narostla.
Ve stínu problému na trhu s mlékem pak byla projednávána situace na trhu s vepřovým masem. Komise konstatovala, že i přes problémy s poklesem poptávky například v Itálii až o 50% v souvislosti s „prasečí chřipkou“ je situace v rámci dlouhodobého průměru zcela normální.
Polský ministr v další části jednání požadoval regulační opatření pro posílení vyjednávací pozice zemědělců se supermarkety. Navrhl stanovit horní limit marže. Většina ministrů podpořila návrh. Komise reagovala příslibem detailnějšího sledování chování supermarketů ve spolupráci s evropským úřadem pro hospodářskou soutěž. Přislíbila přezkoumat možnosti, jak identifikovat peněžní toky a do konce roku slíbila zveřejnit podrobnou zprávu.
Ing. Michal Pospíšil, zahraniční tajemník ASZ ČR
Zdroj: www.asz.cz