Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K distribuci veterinárních léčiv

31/05/09
smf

Distribuce veterinárních léčiv je v rukou chovatelů.Autor :Kamil Malát, zdroj. www.cschms.cz
 
.

Distribuce veterinárních léčiv je v rukou chovatelů

I přesto, že náklady na veterinární léčiva u masného skotu nejsou tak vysoké jako u dojeného skotu, je toto položka, na které lze v současné době celkem výrazně ušetřit. Před více než půl rokem jsme vám poprvé představili nabídku Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., která se rozhodla otevřít distribuční sklad veterinárních léčivých přípravků a umožnit tak chovatelům přímé zapojení do obchodu s veterinárními léčivy. Bohužel odezva chovatelů je zatím velmi malá, a proto vám tuto službu znovu připomínáme.

Distribuční sklad veterinárních léčiv byl vybudován na pracovišti ČMSCH, a.s. v Hradištku a nabízí ucelený sortiment veterinárních léčivých přípravků především pro chovatele hospodářských zvířat. Novinkou, kterou umožnila novelizace legislativy, je přímé zapojení chovatele do obchodu s veterinárními léčivy. To umožňuje trojstranná smlouva mezi distributorem, chovatelem a jeho veterinárním lékařem (úplné znění je k dispozici ZDE). Chovatel se díky této smlouvě stává přímým plátcem veterinárních léčivých přípravků, přičemž jsou samozřejmě dodrženy veškeré legislativní podmínky na jejich distribuci. V praxi to znamená, že objednávku veterinárních léčiv zajistí veterinární lékař chovatele, přičemž vždy uvede pro koho objednává, místo dodávky a osobu pověřenou k převzetí dodávky. Distribuci léčiv na místo dodávky zajistí distribuční sklad ČMSCH, a.s. vlastními vozy s řízeným teplotním režimem.

Distribuce veterinárních léčiv zajišťovaná distribučním skladem veterinárních léčiv Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. se tak stává novou službou pro chovatele, který má možnost se do určité míry podílet, spolu se svým veterinárním lékařem, na optimalizaci a regulaci využívání léčivých přípravků ve svém chovu. Chovatel, jemuž díky fakturovaným léčivům bude umožněna přímá kontrola objemu spotřebovaných léčiv, bude pravděpodobně chtít po svém veterinárním lékaři, který již nebude finančně zainteresován na objemu prodeje léčivých přípravků, aby hledal cesty minimalizace spotřeby léčiv např. i prostřednictvím propracovaného systému preventivních opatření v jeho chovu. Obchod s veterinárními léčivými přípravky bude Českomoravskou společností chovatelů, a.s. provozován otevřeně, dle jasných pravidel, kdy např. množstevní bonusy získané distribučním skladem budou následně poskytovány i odběratelům, samozřejmě v závislosti na velikosti jejich individuálního podílu na získaném bonusu. Tento postup zajistí zákazníkům distribučního skladu ČMSCH, a.s. přístup k takovým cenovým úrovním, kterých by vlastním, individuálním objemem odběru neměli možnost docílit.

Vzhledem k pravidlům, která platí pro propagaci a veřejnou nabídku veterinárních léčiv, je ceník sortimentu nabízeného distribučním skladem ČMSCH, a.s. nově k dispozici prostřednictvím internetové aplikace, kde si jako registrovaný uživatel můžete kdykoli aktuální ceník stáhnout do svého počítače. Zároveň vám tato aplikace vždy po aktualizaci ceníku tento zašle do vašeho emailu.

Zájemce odešle zadáním do formuláře svůj požadavek na zaslání ceníku, v němž uvede název a adresu podniku, kontaktní osobu, telefonní a emailové spojení, na které má být aktuální ceník odeslán. Ceník obdrží v elektronické podobě (soubor Microsoft Excel, popř. na vyžádání soubor Microsoft Word).

Vlastní distribuce veterinárních léčivých prostředků může být započata až po podpisu trojstranné smlouvy všemi subjekty. První dodávky léčiv budou realizovány nejpozději do 14 dnů po vyřízení smluvních formalit.

autor :Kamil Malát  
zdroj: Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
www..cschms.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR