Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Intervenční nákup obilovin 2008/2009

05/05/09
smf

Zveřejnění směnného kurzu EUR/CZK, který bude použit pro přepočet intervenční ceny u Nabídek obilovin přijatých SZIF v měsíci květen 2009. Zdroj: www.szif.cz
 

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – OBILOVINY
Intervenční nákup obilovin 2008/2009 – zveřejnění směnného kurzu EUR/CZK, který bude použit pro přepočet intervenční ceny u Nabídek obilovin přijatých SZIF v měsíci květen 2009
SZIF – Odd. pro obiloviny a škrob zveřejňuje v souladu s bodem 4.2 Obchodních podmínek intervenčního nákupu obilovin na začátku každého měsíce, ve kterém probíhá intervenční nákup obilovin, směnný kurz EUR/CZK pro přepočet intervenční ceny.
Intervenční cena předepsaná v EUR je přepočítávána dle směnného kurzu EUR/CZK stanoveného Evropskou centrální bankou (www.ecb.int) naposledy před prvním dnem měsíce, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Rozhodnou skutečností je datum
obdržení platné Nabídky podatelnou SZIF.
Veškeré Nabídky doručené SZIF v měsíci květen 2009 budou v souladu s čl. 11 NK (ES) č. 1913/2006 přepočítány směnným kurzem:
                                                1 EUR/ 26,701 CZK
Ing. Martin Foreth
Vedoucí oddělení pro obiloviny a škrob