Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bude evropská zemědělská legislativa jednodušší?

28/05/09
smf

Díky jednodušší legislativě má být i Společná zemědělská politika levnější a konkurenceschopnější. Zdroj: www.mze.cz
 

Díky jednodušší legislativě má být i Společná zemědělská politika levnější a konkurenceschopnější

/* Font Definitions */
@font-face
{„Cambria Math“;
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{
mso-style-parent:““;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:10.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:115%;
font-size:11.0pt;“Calibri“,“sans-serif“;
mso-bidi-„Times New Roman“;}
p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing
{
mso-style-parent:““;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;“Calibri“,“sans-serif“;
mso-bidi-„Times New Roman“;}
.MsoChpDefault
{
mso-bidi-„Times New Roman“;}
.MsoPapDefault
{
margin-bottom:10.0pt;
line-height:115%;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
{page:Section1;}

Předsednictví úspěšně završilo své tažení za jednodušší unijní legislativu. Resortní ministři na květnové radě pro zemědělství a rybářství jednomyslně schválili Závěry k této významné prioritě českého předsednictví. Od simplifikace si Komise slibuje i finanční úspory, konkrétně se předpokládá asi 1,4 miliardy euro ušetřených ve Společenství do roku 2012.
Zjednodušení je třeba pojímat komplexně – právní prostředí pro dnešního farmáře zahrnuje celou řadu legislativních podmínek, které se týkají rostlinné výroby, chovu, environmentálních a hygienických zásad a dalších,“ vysvětluje ministr zemědělství Jakub Šebesta. „Proto i přijaté Závěry se dotýkají celého komplexu právního prostředí Unie a navrhují konkrétní kroky pro další období, například v oblasti přímých plateb, ale i rozvoje venkova, nebo Cross-Compliance.“ Potenciál pro další zjednodušování lze určitě najít v zavádění elektronických systémů administrace. Není pochyb ani o nutnosti zrušit legislativu, která už se přežila, a tzv. konsolidovat jednotlivé právní předpisy – mnohokrát měněné texty je třeba „vyčistit“ a sjednotit.

@page { size: 21cm 29.7cm; „GENERATOR“ content=“OpenOffice.org 2.3 (Win32)“ />

@page { size: 21cm 29.7cm; „MARGIN-TOP: 0.42cm; MARGIN-BOTTOM: 0.42cm; BACKGROUND: rgb(255,255,255); MARGIN-RIGHT: 0.53cm; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial“ align=“justify“>„Ambiciózní Závěry jsou výsledkem dobré spolupráce nejen členských států, ale i Komise. Pro české předsednictví je významným úspěchem, že se mu povedlo dovést státy během složitých vyjednávání k jednomyslné shodě,“ hodnotí 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč. „Přijaté Závěry významně posouvají proces zjednodušení unijní legislativy a obohacují Společnou zemědělskou politiku o nové rozměry. Zároveň Závěry Rady jednoznačně potvrzují, že směr, který si Česká republika zvolila, je správný, a priorita zjednodušování legislativy nanejvýš aktuální.

@page { size: 21cm 29.7cm; „MARGIN-BOTTOM: 0cm“>Závěry zdůrazňují…

– nutnost zjednodušovat vnitrostátní legislativy v členských státech,
– výměnu zkušeností v procesu zjednodušování mezi jednotlivými státy,
– lepší „vtažení“ Platebních agentur, resp. jejich zkušeností jako přímého administrátora plateb, do procesu zjednodušení,
– lepší obeznámenost úředníků z Bruselu s konkrétními podmínkami farmářů přímo v místě
 „Moderní zemědělství klade důraz na flexibilitu, konkurenceschopnost a možnost reagovat na signály trhu, tomu musí odpovídat i pružná legislativa, která nebude farmářům svazovat ruce, ale naopak jim bude usnadňovat práci,“ zdůrazňuje ministr Šebesta. „Složité právní prostředí je výsledkem dlouhodobého vývoje Společné zemědělské politiky a mnohdy důsledkem reálných politických kompromisů členských států Společenství,“ dodává ministr. Zjednodušování je ale podle něj nanejvýš aktuální –  „Například i současná ekonomická krize jasně ukazuje nutnost dosáhnout skutečného zjednodušení a zefektivnění právního prostředí,“ říká ministr. Zjednodušení mají ocenit hlavně farmáři, protože u nich se nejen sbíhá veškerá legislativa, ale hlavně ji musí každodenní prací naplňovat. Flexibilní a co nejjednodušší právní prostředí, podmínky pro lepší konkurenceschopnost a kvalitu evropské produkce ale prospějí i Komisi a EU jako celku. Jednoduchá a transparentní legislativa, která bude navíc maximálně efektivní z rozpočtového hlediska, určitě potěší státní správu.
Do roku 2012 chce Evropská komise o čtvrtinu snížit administrativní zátěž zemědělců. České předsednictví, které si zjednodušení (simplification) a zefektivnění (better regulation) evropské legislativy vzalo za jednu z hlavních priorit, v tom výrazně pomohlo. Pod vedením předsednictví rada pro zemědělství a rybářství vytipovala oblasti, ve kterých se farmáři nejvíc cítí sešněrovaní a zavalení předpisy, jejichž účelnost už se navíc mnohdy přežila. „Ztotožňuji se s komisařkou Mariann Fischer Boel, v názoru že hlavním přínosem zjednodušení Společné zemědělské politiky je to, že farmáři budou mít více času pro skutečnou práci a méně času stráví vyplňováním formulářů,“ uzavírá ministr Šebesta. Od simplifikace si Komise slibuje i finanční úspory, konkrétně by Společenství mělo ušetřit do roku 2012 asi 1,4 mld. euro.
Zdroj: www.mze.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR