Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

BIOAKADEMIE 2009

30/05/09
smf

Konference se koná ve dnech 24.–26. června pod názvem Ekologické zemědělství – odpověď na hospodářské a environmentální výzvy. Zdroj: Svaz PRO-BIO
 

BIOAKADEMIE 2009

Konference se koná ve dnech 24.–26. června pod názvem Ekologické zemědělství – odpověď na hospodářské a environmentální výzvy.
Bioakademie je jednou z nejdůležitějších konferencí ekologického zemědělství v regionu střední a východní Evropy. Již tradičně se koná v prostorách Zahradnické fakulty MZLU v jihomoravské Lednici. Kromě získávání a výměny odborných informací je platformou pro každoroční setkávání kolem 200 lidí z více než 20 zemí. Sjíždějí se účastníci z praxe, výzkumu, neziskových organizací i státní správy v oborech blízkých ekologickému zemědělství. Velmi významná je záštita ministerstev zemědělství, životního prostředí, IFOAM EU Group, FiBL a účast jejich zástupců.
Pro účastníky jsou připraveny zajímavé přednášky o nejnovějších výsledcích výzkumu v ekologickém zemědělství, setkání s kolegy z mnoha zemí a společné diskuse na téma zda, proč a jak může být ekologické zemědělství odpovědí na současné ekonomické a ekologické výzvy.
Doprovodný program nabídne exkurze a společenské večery.
Zdroj: Svaz PRO-BIO