Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

04/04/09
smf

Informace SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Reforma společného trhu s vínem v loňském roce zrušila všechny do té doby platné evropské právní předpisy, podle kterých bylo možné vyplácet podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Téměř po roce je dle nové legislativy opět spuštěn příjem žádostí pro toto opatření. Podpora je určena na změnu odrůdové skladby vinice, zvýšení počtu keřů révy vinné, přesun vinice do svahu a ochranu proti poškození keřů vinné révy. Nově mohou vinaři žádat také o podporu na investice v rámci SOT (Společné organizace trhu) s vínem.

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF