Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ZEMĚDĚLEC V EU

02/03/09
smf

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu ZEMĚDĚLEC V EU. Zdroj: www.rac.uhlava.cz
 

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu
OBSAH
CROSS COMPLIANCE – SOUČÁST SZP EU A JEHO LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY……..2
KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ
HOSPODAŘENÍ ………………………………………………………………………………………………19
NITRÁTOVÁ SMĚRNICE A JEJÍ UPLATNĚNÍ V PODMÍNKÁCH ČR……………………..23
SPRÁVNÁ CHOVATELSKÁ PRAXE…………………………………………………………………..38
WELFARE NEJEN U HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT ANEB TO JE ALE BLAHO………..43
HAVARIJNÍ PLÁN ……………………………………………………………………………………………46
VZOR HAVARIJNÍHO PLÁNU …………………………………………………………………………..50

Autoři: Ing. Zdeněk Burda, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D, Ing. Blanka Fedáková, Ing. Petr Jakobe, CSc., Ing. Jiří Papež, Ing. Michal Pospíšil, Prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc., Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.

Zařazeno v Dotace, Zemědělství